Stockholm

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

 

Tjänstgöring som röstmottagare i Stockholm stad

Tjänstgöring som röstmottagare på valdagen

På valdagen i vallokal tjänstgör fyra röstmottagare och som arbetsledare en ordförande samt en vice ordförande. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt samt höga krav på noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 till dess rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning.

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Stockholms stad kan du här göra en intresseanmälan här ovanför för arbete på valdagen. Valnämndens kansli kommer att börja med bemanning av valdistrikt under våren 2018 och då kontakta intresserade för placering.

Tjänstgöring som röstmottagare vid förtidsröstningen 2018

Inför nästa planerade val den 9 september 2018 kommer vi att söka nya röstmottagare för tjänstgöring i förtidsröstningen. Ansökan kommer att publiceras här i god tid innan val.Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli
Hantverkargatan 3D
105 35 Stockholm
08-508 29 000
E-post: valnamnden@stockholm.se